160315_200409__01.jpg
Den cirkulära
spelplanen 
Året runt, från norr till söder, är spelplanen funktionell, trygg och cirkulär - med stor betydelse för det lokala föreningslivet. 
 

#SustainablePlayer 

Att spela fotboll året runt är en utmaning för länder med kallare klimat. Här har konstgräsplaner varit en uppskattad och betydande lösning, framför allt planer med ifyllnadsmaterial av SBR-gummigranulat (styren-butadien gummi) från utvalda återvunna däck, både utifrån funktion och behov. Materialets skonsamma, tåliga och stabila egenskaper har i över 20 år skapat förutsättningar till spontanidrottande året om i hela landet, och används idag i de flesta av landets 1300 konstgräsplaner. SBR-gummi har låg total miljö-, och klimatpåverkan, hög funktionalitet över tid, är ekonomiskt fördelaktigt, samt kan tas upp och återvinnas igen. Nu riskerar ett EU-förbud leda till att användandet av SBR-gummi i konstgräsplaner inte längre är tillåtet, varken i Sverige eller Europa. Anledningen till initiativet att reglera användandet av bland annat SBR-gummi är för att minska spridningen av mikroplaster i miljön. Läs vidare...

Varför pratar en svensk

däckåtervinningsorganisation om konstgräs? 

Svensk Däckåtervinning (SDAB) är ett producentansvarsföretag som utan vinst- eller tillväxtintresse sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. SDAB marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Verksamheten jobbar för att hitta bästa möjliga användning för samhälle och miljö för återvunna däck, där användning av SBR-gummi i konstgräsplaner är ett av flera exempel. 

Användningen av SBR-gummi bidrar till att däck kan återvinnas, ingå i ett cirkulärt system där materialets egenskaper tillvaratas. Så länge vi har däck på våra bilar, cyklar och bussar kommer de att behöva tas om hand. Hävstången är enorm då varje kilogram återvunnet material ofta sparar flera ton uttag för nyproduktion. Utöver konstgräsytorna kan återvunna däck bland annat används till vattenrening, cementindustrin och nya produkter, tillämpningar där materialet utgör en samhällsbärande funktion i det nuvarande och kommande hållbarhetsarbetet. Det är grundläggande att utifrån fakta se helheter, och inte hindra användning av ett material utifrån teoretiska resonemang, som istället visar sig ha egenskaper av obeaktad miljönytta. 

Den här sidan har skapats i syfte att förmedla fakta och kännedom om de negativa konsekvenser som ett eventuellt EU-förbud av användning av SBR-gummi kan leda till för miljön, folkhälsan och samhällsekonomin, både för Sverige generellt och för landets kommuner specifikt. 

SDAB_edited.png
Fotbollsplan.jpg
 
 

#SustainablePlayer

campaña-sustainable-player_EN-Tw-Post-0
 
changing perspectives.jpg

Vägen mot hållbarhet 

 

Det avancerade gummimaterialet tillverkas idag utifrån strikta regler och höga kundkrav på hälsa, miljö och hållbarhet. Just detta gör att materialet passar bra för att kunna användas i nya tillämpningar under många år efter att däcket monterats av.

 

År 2019 lanserades Vitboken för hållbarhet i Däckbranschen där vi samlade upp våra modeller, principer och kunskaper kring hur återvunna däck kan bidra till att minska samhällets överuttag på naturresurser. I boken lyfter vi också upp vår syn på systemperspektiv och varför större fokus bör riktas dit, med konstgräsfrågan som ett exempel utifrån det perspektivet.