160315_200409__01.jpg
Den cirkulära
spelplanen 
Bakgrund

SBR-gummigranulat (styren-butadien gummi) som kommer från utvalda återvunna däck, används som ifyllnadsmaterial i många av Sveriges 1300 konstgräsplaner. Materialets skonsamma, tåliga och stabila egenskaper har i över 20 år skapat förutsättningar till spontanidrottande året om - i hela landet. SBR-gummi har låg total miljö-, och klimatpåverkan, hög funktionalitet över tid, är ekonomiskt fördelaktigt, samt kan tas upp och återvinnas igen. Nu riskerar ett EU-förbud leda till att användandet av SBR-gummi i konstgräsplaner inte längre är tillåtet, varken i Sverige eller Europa. Anledningen till initiativet att reglera användandet av bland annat SBR-gummi är för att minska spridningen av mikroplaster i miljön. Läs vidare...

Varför pratar en svensk

däckåtervinningsorganisation om konstgräs? 

Svensk Däckåtervinning (SDAB) är ett producentansvarsföretag som utan vinst- eller tillväxtintresse sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. SDAB marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Verksamheten jobbar för att hitta bästa möjliga användning för samhälle och miljö för återvunna däck, där användning av SBR-gummi i konstgräsplaner är ett av flera exempel. 

Användningen av SBR-gummi bidrar till att däck kan återvinnas, ingå i ett cirkulärt system där materialets egenskaper tillvaratas och används för att främja folkhälsan. Så länge vi har däck på våra bilar, cyklar och bussar kommer de att behöva tas om hand. Hävstången är enorm då varje kilogram återvunnet material ofta sparar flera ton uttag för nyproduktion. Utöver konstgräsytorna kan återvunna däck bland annat används till vattenrening, cementindustrin och nya produkter, tillämpningar där materialet utgör en samhällsbärande funktion i det nuvarande och kommande hållbarhetsarbetet. Det är grundläggande att utifrån fakta se helheter, och inte hindra användning av ett material utifrån teoretiska resonemang, som istället visar sig ha egenskaper av obeaktad miljönytta. 

Den här sidan har skapats i syfte att förmedla fakta och kännedom om de negativa konsekvenser som ett eventuellt EU-förbud kan leda till för miljön, folkhälsan och samhällsekonomin, både i det stora hela och för landets kommuner. 

 

Hur påverkas kommunerna?

Kostnaderna för att byta ut alla konstgräsplaner kommer i första hand att drabba Sveriges kommuner, och i förlängningen lokala idrottsföreningar och deras medlemmar. Här kan du ta del av en scenarioanalys med systemperspektiv för kommuner i tre storleksklasser. 

Vill du fördjupa dig?

Svensk Däckåtervinning jobbar aktivt och målmedvetet med att sprida fakta och kunskap om materialets egenskaper och tillämpningar, och för en hållbar utveckling av alla våra aktiviteter. Ta del av ett flertal vetenskapliga forskningsstudier om ämnet. 

 

Vägen mot hållbarhet 

Det avancerade gummimaterialet tillverkas idag utifrån strikta regler och höga kundkrav på hälsa, miljö och hållbarhet. Just detta gör att materialet passar bra för att kunna användas i nya tillämpningar under många år efter att däcket monterats av. Är 2019 lanserades Vitboken för hållbarhet i Däckbranschen där vi samlade upp våra modeller, principer och kunskaper kring hur återvunna däck kan bidra till att minska samhällets överuttag på naturresurser. I boken lyfter vi också upp vår syn på systemperspektiv och varför större fokus bör riktas dit, med konstgräsfrågan som ett exempel utifrån det perspektivet.

Box 124 | 185 22 | Vaxholm | 08 506 010 50

info@drf.se | Media/Press