Kunskapsläget  

Återvunnet däckmaterial är ett av de mest noga kontrollerade materialen på marknaden och det har gjorts en rad oberoende svenska och internationella studier när det gäller hälsa och miljö, inte minst användningen av SBR-material som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Trots att samlade resultat från vetenskapliga studier visar att materialet inte är skadligt för vare sig människor eller miljön eller bevisats vara en källa till mikroplaster i sjöar och hav, finns det en fortsatt oro för användning av materialet. Ett stort problem är att tillgänglig information hos många myndigheter, media och organisationer ofta är föråldrad och ibland direkt felaktig.

En av Svensk Däckåtervinnings (SDAB) uppgiter är att förändra denna felaktiga bild genom att vara en aktiv röst i debatten. Utan genvägar vill viö öka takten och välkomnar all forskning och dialog kring hur återvunnet däckmaterial kan användas på ett säkert sätt för hälsa och miljö, och göra en cirkulär ekonomi möjlig i praktiken. 

Det finns ett stort antal publikationer, forskningsrapporter och rapporter som rör konstgräs och spridning av mikroplaster. Här nedan kan du ta del av ett par av dessa. Vänligen kontakta Svensk Däckåtervinning vid frågor och mer information. Läs gärna mer om materialets egenskaper här.